Strefa nadgraniczna

Aktualności

Teren Powiatu Siemiatyckiego stanowi w niektórych miejscach „Strefę Nadgraniczną”. Możecie tu Państwo napotkać umundurowanych lub nieumundurowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej – mogą oni zatrzymać pojazd do kontroli, zażądać okazania dokumentów oraz podania celu lub charakteru pobytu w strefie nadgranicznej czy w pobliżu granicy państwowej. Mogą również skontrolować stan techniczny pojazdu oraz jego wyposażenie (np. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, fotelik dla dziecka).

„GRANICA PAŃSTWA” oznakowana jest słupami granicznymi -  polskim i białoruskim, usytuowanymi wzdłuż granicy w odległości kilkuset metrów, O pobycie w rejonie granicy państwowej informować będzie Państwa tablica informacyjna z napisem„GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE”. Linię granicy państwowej poprzedza „Pas Drogi Granicznej” - o szerokości 15 metrów, oznakowany tablicą informacyjną z napisem „PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE”

W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności, problemów związanych z pobytem Państwa w strefie nadgranicznej, można kontaktować się z Placówką Straży Granicznej w Mielniku, ul. Królewska 48B, 17-307 Mielnik, tel. +48 85 655 92 20, kom. +48 797 337 552, fax +48 85 655 92 25.


UWAGA

W bliskim sąsiedztwie granicy z Białorusią dochodzi do sytuacji, gdy telefony komórkowe „łapią” białoruską sieć. W takim przypadku rozmowy i wiadomości naliczane są zgodnie z opłatami roamingowymi i wielokrotnie przewyższają ceny rozmów krajowych. W związku z tym przed skorzystaniem z komórki w pobliżu granicy upewnij się z jaką siecią połączył się Twój telefon.