Przewodnicy turystyczni

Aktualności

Przewodnicy turystyczni działający na terenie Powiatu Siemiatyckiego:

  • Jerzy Śnieżko, Mielnik, tel. kom. +48513300794

  • Marcin Korniluk, Siemiatycze, tel. kom. +48889674546

  • Melania Grygoruk, Siemiatycze, tel.  +48536908184

  • Anna Sekielska, Zajęczniki, tel. kom. +48608511478