Planer

Beach volleyball court in Siemiatycze

Siemiatycze , tereny rekreacyjne przy II zalewie, ul. Sportowa, 17-300 Siemiatycze
On a city beach by the second reservoir.