Beach volleyball court in Siemiatycze

Sports and recreation

Informacje

  • Adres: tereny rekreacyjne przy II zalewie, ul. Sportowa, 17-300 Siemiatycze, Siemiatycze
On a city beach by the second reservoir.