Miejsca

rozwiń zwiń Kryteria wyszukiwania

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie

Świątynia reprezentuje styl klasycystyczny. Zbudowana w 1792 r. jako unicka dla klasztoru bazylianów. W 1826 r. przekazana unickiemu klerowi świeckiemu. W 1839 r. rosyjscy zaborcy zlikwidowali...

Planer

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Grodzisku

Świątynia została wybudowana w 1864 r., następnie przebudowywana. Jest to cerkiew murowana posiadająca dwie kopuły. Część nawowa dwukondygnacyjna, na planie kwadratu. Od frontu przylega do niej...

Planer

Cmentarz rzymskokatolicki i cmentarz prawosławny w Siemiatyczach

Cmentarz w Siemiatyczach powstał w 1806 r. jako wielowyznaniowy. Byli na nim chowani katolicy, ewangelicy i unici. Podczas powstania w mieście a także bezpośrednio na cmentarzu odbyła się trzydniowa...

Planer

Cmentarz wielowyznaniowy w Milejczycach

Zabytkowa nekropolia przeznaczona do pochówków osób wyznania prawosławnego oraz katolickiego. Cmentarz jest nadal czynny. Obok nagrobków nowoczesnych (II poł. XX w.) zachowały się na nim groby z...

Planer

Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej

Cmentarz znajduje się obok skrzyżowania dróg krajowych 19 i 62 w pobliżu Zajazdu „U Kmicica”. Spoczywa tu 53 niemieckich i 63 rosyjskich żołnierzy poległych w 1915 r. Obiekt założony na planie...

Planer

Cmentarz żydowski w Drohiczynie

Zajmuje powierzchnię 0,45 ha, gdzie zachowało się ok. stu nagrobków, wiele z nich jest rozbitych lub uszkodzonych.

Planer

Cmentarz żydowski w Milejczycach

Założony w 1865 r. Zajmuje powierzchnię ok. 0,5 ha. Ogrodzony i systematycznie wykaszany. Na cmentarzu znajdują się pojedyncze macewy oraz betonowe obmurowania zniszczonych grobów, w południowej...

Planer

Cmentarz żydowski w Siemiatyczach

Cmentarz został założony w XVIII w. zajmuje powierzchnie 2 ha. Stanowi pozostałości po getcie, które znajdowało się w Siemiatyczach w czasie II wojny światowej. Zachowały się pojedyncze tablice...

Planer

Dawna plebania w Mielniku

Budynek dawnej plebanii wzniesiony w II poł. XVIII w., dwukrotnie przebudowywany w XIX i XX w. Przejściowo służył jako plebania i salka katechetyczna.

Planer

Dawna synagoga żydowska w Siemiatyczach

Zbudowana w 1797 r. w stylu klasycystycznym jako zadośćuczynienie księżnej Anny Jabłonowskiej wobec gminy żydowskiej, która straciła swój cmentarz w wyniku przebudowy miasta. W 1824 r. uszkodzona...

Planer