Muzeum Parku Historyczno-Kulturowego „Bug pogranicze kultur i religii” w Drohiczynie

Muzea i galerie

Informacje

Muzeum gromadzi eksponaty prezentujące wielowiekową historię grodu nad Bugiem z dziedziny archeologii, etnografii, malarstwa i rzeźby. Wczesnośredniowieczne znaleziska pochodzące z wykopalisk archeologicznych potwierdzają starą metrykę grodu. Ołowiane plomby z odciśniętymi znakami książąt Rusi są dowodem na to, iż Drohiczyn przed wiekami był prężnym punktem handlowym oraz ośrodkiem garncarstwa. Świadczą o tym zachowane fragmenty naczyń glinianych tzw. drohiczyńskich. Ponadto działa tutaj pierwsze w Polsce Muzeum Kajakarstwa, można też obejrzeć interesującą wystawę zabytkowych motocykli.

Powiązane trasy

45.8 km
Szlak Nadbużańskich Grodzisk
Szlak Nadbużańskich Grodzisk