Urząd Gminy Grodzisk

Urzędy i instytucje

Informacje

Obiekt zbudowany w latach 30. XX w., murowany z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowany.