Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku

Zabytki

Informacje

  • Adres: ul. Bielska 1, 17-315 Grodzisk, Grodzisk
  • Telefon: +48856568012
Pierwotnie cerkiew unicka, zbudowana w II połowie XVII w. W 1923 r. przekazana katolikom i przekształcona w kościół. Ściany konstrukcji zrębowej, oszalowane deskami w układzie pionowym. Korpus sześcioboczny z dostawionym węższym prezbiterium i dostawionymi do niego dwoma zakrystiami.