Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu i Nurca"

Przyroda

Informacje

Utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach: Bugu i Nurca oraz na Wysoczyźnie Drohickiej. Charakteryzuje się dość płaskim terenem, lecz urozmaiconym wyniesieniami i małymi powierzchniowo lasami. Obejmuje powierzchnię 2 921 ha, w tej części gminy Perlejewo - 852 ha.