Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Telatyczach

Zabytki

Informacje

Cerkiew orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, szalowana, wybudowana w latach 1902-04. Wewnątrz eklektyczny ikonostas z pocz. XX w. z ikonami o charakterze barokowym.