Nadbużański Park Krajobrazowy

Przyroda

Informacje

Nadbużański Park Krajobrazowy swym zasięgiem obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu, a także fragment dolnej Narwi. Jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce, który położony równoleżnikowo chroni prawie 120 km rzeki Bug i 40 km Narwi. Obecnie jego powierzchnia wynosi 74 136,50 ha (z otuliną 113 671,70 ha). Oprócz doliny rzecznej do parku wchodzą także kompleksy leśne stanowiące pozostałości dawnych puszcz, które zajmują około 36 % powierzchni.