Cerkiew cmentarna pw. Nie ręką ludzką uczynionego obrazu Zbawiciela w Rogawce

Zabytki

Informacje

  • Adres: Rogawka 67A, 17-300 Siemiatycze, Rogawka
  • Telefon: +48856561575
Cerkiew wzniesiona w 1858 r., przez mieszkańca wsi Szymona Szuma, na miejscu istniejącej od 1646 r. cerkwi pod wezwaniem św. Dymitra. Budynek drewniany, szalowany, w konstrukcji wieńcowej, na planie ośmioboku. Obok oddzielnie stojąca dzwonnica, zbudowana w tym samym czasie i o takiej samej konstrukcji, z trzema dzwonami odlanymi w Moskwie.

Powiązane trasy

60.3 km
Szlak budownictwa drewnianego
Szlak budownictwa drewnianego
78.0 km
Szlak Kupiecki
Szlak Kupiecki
45.8 km
Szlak Nadbużańskich Grodzisk
Szlak Nadbużańskich Grodzisk