Klasztor na Św. Górze Grabarce

Zabytki

Informacje

Grabarka zasłynęła z cudu w 1710 r. podczas epidemii cholery, w wyniku którego utworzono kaplicę. Pierwsza (udokumentowana) cerkiew powstała w tym miejscu w latach 1884-95. Służyła przez wiele lat jako cerkiew cmentarna, a poza świętem Przemienienia Pańskiego, większe nabożeństwa odprawiano tutaj kilka razy do roku. W czasie II wojny światowej nie uległa zniszczeniu i stała się zalążkiem przyszłego założenia klasztornego. Za datę powstania Klasztoru i początek budowy nowych obiektów, można przyjąć 19 sierpnia 1947 r, wtedy to w święto Przemienienia Pańskiego odbyło się spotkanie Arcybiskupa Tymoteusza z zakonnicą Marią Komstadius, w wyniku którego Arcybiskup podjął decyzję o założeniu żeńskiej gminy klasztornej pw. Św. Marty i Marii na Św. Górze koło wsi Grabarka. Pełnienie obowiązków przełożonej tej gminy powierzono Marii Komstadius. W 1948 r. Ministerstwo Administracji Publicznej wyraziło zgodę na utworzenie klasztoru. Oryginalna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego uległa całkowitemu zniszczeniu w wyniku podpalenia w 1990 r, Po pożarze przystąpiono do jej odbudowy i w 1998 r. Metropolita Sawa konsekrował nową świątynię. Obecnie Św. Góra Grabarka to najważniejsze miejsce kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce.

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po Św. Górze Grabarce

Powiązane trasy

135 km
Samochodowy Szlak Południowego Podlasia
Samochodowy Szlak Południowego Podlasia
20.2 km
Szlak Doliny Moszczonej
Szlak Doliny Moszczonej
78.0 km
Szlak Kupiecki
Szlak Kupiecki