Planer

Bankomat Banku Spółdzielczego w Mielniku

Mielnik , Pl. Kościuszki 1, 17-307 Mielnik
Znajduje się obok wejścia do Banku Spółdzielczego w Hajnówce, Oddział w Mielniku.