Top 10

Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Koterce
Koterka
Dawny zespół klasztorny misjonarzy w Siemiatyczach
Siemiatycze
Góra Zamkowa w Drohiczynie
Drohiczyn
Klasztor na Św. Górze Grabarce
Grabarka
Most kolejowy w Olendrach
Olendry
Muzeum Parku Historyczno-Kulturowego „Bug pogranicze kultur i religii” w Drohiczynie
Drohiczyn
Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej
Drohiczyn
Odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku
Mielnik
Podlaski Ogród Ziołowy - Ogród Botaniczny
Koryciny
Rezerwat "Uszeście"
Mielnik
Zespół klasztorny Jezuitów w Drohiczynie
Drohiczyn