Planer

Rezerwat "Uszeście"

Mielnik
Rezerwat florystyczny utworzony w 1985 r., którego celem jest ochrona stanowisk wielu rzadkich roślin ciepłolubnych, muraw i zarośli kseromorficznych. Jego powierzchnia to 12,06 ha. Obejmuje dwa pagórki morenowe o stromych zboczach, tzw. "Duże Uszeście" (204 m n.p.m.) i "Małe Uszeście" (174 m n.p.m.) znajdujące się na północnym obrzeżu miejscowości. Są to najwyższe wzniesienia na Wysoczyźnie Drohickiej.