Przyroda

Dąb szypułkowy - pomnik przyrody
Dąb szypułkowy - pomnik przyrody
Mielnik
Dąb szypułkowy - pomnik przyrody
Dąb szypułkowy - pomnik przyrody
Koterka
Dąb szypułkowy - pomnik przyrody
Dąb szypułkowy - pomnik przyrody
Sutno
Góra Prowały (Góra Bazylka)
Góra Prowały (Góra Bazylka)
Moszczona Królewska
Głaz narzutowy - pomnik przyrody
Głaz narzutowy - pomnik przyrody
Moszczona Królewska
Głaz narzutowy - pomnik przyrody
Głaz narzutowy - pomnik przyrody
Sutno
Jesion wyniosły - pomnik przyrody
Jesion wyniosły - pomnik przyrody
Siemiatycze
Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Siemiatycze
Lipa drobnolistna - pomnik przyrody
Lipa drobnolistna - pomnik przyrody
Moszczona Królewska
Lipa drobnolistna - pomnik przyrody
Lipa drobnolistna - pomnik przyrody
Siemiatycze
Nadbużański Park Krajobrazowy
Nadbużański Park Krajobrazowy
Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu i Nurca"
Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu i Nurca"