Planer

Lipa drobnolistna - pomnik przyrody

Siemiatycze , tereny rekreacyjne przy I zalewie, ul. Nadrzeczna, 17-300 Siemiatycze
220-letnia lipa drobnolistna, lokalizacja - tereny rekreacyjne nad I zalewem na trasie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej.