Planer

Góra Zamkowa w Drohiczynie

Drohiczyn , ul. Zamkowa, 17-312 Drohiczyn
Przed wiekami Góra Zamkowa była elementem siły dawnych włodarzy tego grodu, którymi na przemian byli książęta ruscy, litewscy i mazowieccy. Na wałach drohiczyńskiej twierdzy rozpoczynały się wzloty i upadki świetności książąt oraz władców. Dzisiaj Góra Zamkowa to punkt widokowy na niezwykle malowniczą dolinę rzeki Bug. Po drohickim zamku, który wznosił się na tym miejscu przed wiekami, nie pozostał żaden ślad. Prace archeologiczne prowadzone w 2012r. pozwoliły odkryć zarys jego kamiennych fundamentów. Na szczycie wzniesiono obelisk w X rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.