Cerkiew pw. św. Anny w Boratyńcu Ruskim

Świątynie

Informacje

  • Adres: Boratyniec Ruski 66, 17-300 Siemiatycze, Boratyniec Ruski
  • Telefon: +48856550500
Decyzję o budowie świątyni podjęli w 1993 r. mieszkańcy wsi Boratyniec Ruski i Siemiatycz Stacji, którzy sami ofiarowali plac pod jej budowę. Cerkiew z białej cegły, posiadającą 3 kopuły wzniesiono w latach 1994-1998. Do końca 1999 r. został wykonany ikonostas i zakończone wszystkie prace. Wnętrze całej cerkwi zdobią ścienne polichromie. Świątynia została wyświęcona w 2006 r. Pierwszym proboszczem został ks. prot. Andrzej Opolski, który funkcję tę sprawuje do dzisiaj.