Planer

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach

Siemiatycze , ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze
tel.: +48856552402
Wybudowany w latach 1626-1637, rozbudowany w latach 1713-1737. Zbudowany w stylu późnorenesansowo-barokowym, fasada zaś w stylu późnobarokowym. Wewnątrz kościoła znajdują się organy z XVIII w., ołtarz regencyjny z I poł. XVIII w., w zakrystii - późnogotycki krucyfiks z 1400 r. zachowany po pożarze drewnianego kościoła. Po pożarze kościół odnowiła Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska.