Planer

Cerkiew pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Siemiatycze , ul. Powstania Styczniowego 1, 17-300 Siemiatycze
http://www.parafia.siemiatycze.org/
tel.: +48856552570
Świątynia klasycystyczna z XIX w., osadzona na cokole na kamiennych fundamentach, Wystrój wewnętrzny stanowią m.in.. ikona Mikołaja Cudotwórcy i ściany pokryte freskami nawiązującymi do malarstwa bizantyjskiego. Wewnątrz neorenesansowy ikonostas wykonany w Grodnie w 1908 r. Zabytkowa stróżówka z końca II połowy XIX w., ogrodzenie z trzema bramami z 1866r.