Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Świątynie

Informacje

Dekretem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Bazylego, Metropolity Warszawskiego i całej Polski z dnia 16 sierpnia 1996 r. erygowano nową parafię p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii parafii było poświęcenie górnej cerkwi, którego osobiście dokonał Patriarcha Ekumeniczny Bartolomeusz I i Jego Eminencja Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Stało się to 18 sierpnia 2010 r., w przeddzień święta Przemienienia Pańskiego i uroczystości świątecznych na Świętej Górze Grabarce.