Planer

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Grodzisku

Grodzisk , ul. Bielska, 17-315 Grodzisk
tel.: +48856568066
Świątynia została wybudowana w 1864 r., następnie przebudowywana. Jest to cerkiew murowana posiadająca dwie kopuły. Część nawowa dwukondygnacyjna, na planie kwadratu. Od frontu przylega do niej przedsionek z dostawioną do niego wieżą. Do ściany tylnej przylegają zakrystie ujęte w jednej prostokątnej dostawce; do ścian bocznych ganki z drzwiami bocznymi.