Cerkiew pw. św. Barbary w Milejczycach

Zabytki

Informacje

  • Adres: ul. Św. Barbary 34, 17-332 Milejczyce, Milejczyce
  • Telefon: +48856579016
Zbudowana w latach 1899-1900. Orientowana, konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, szalowana. Wewnątrz ikonostas z ok. 1900 roku z dwiema barokowymi ikonami z XVII w. Wyposażenie cerkwi barokowo-klasycystyczne.

Powiązane trasy

135 km
Samochodowy Szlak Południowego Podlasia
Samochodowy Szlak Południowego Podlasia