Planer

Cerkiew pw. św. Barbary w Milejczycach

Milejczyce , ul. Św. Barbary 34, 17-332 Milejczyce
tel.: +48856579016
Zbudowana w latach 1899-1900. Orientowana, konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, szalowana. Wewnątrz ikonostas z ok. 1900 roku z dwiema barokowymi ikonami z XVII w. Wyposażenie cerkwi barokowo-klasycystyczne.