Planer

Cerkiew cmentarna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Milejczycach

Milejczyce , ul. Parkowa, 17-332 Milejczyce
tel.: +48856579016
Zbudowana w 1890 r., orientowana, drewniana, na podmurowaniu, konstrukcji zrębowej, oszalowana, wyposażenie barokowe. Na cmentarzu stare kamienne nagrobki.