Cerkiew cmentarna pw. śś. Piotra i Pawła w Sobiatynie

Zabytki

Informacje

  • Adres: Sobiatyno, 17-332 Milejczyce, Sobiatyno
  • Telefon: +48857314274
Cerkiew wzniesiona ok. 1672 r. Orientowana, drewniana, szalowana, dwudzielna. Wewnątrz eklektyczny ikonostas z XX w. ze starszymi XIX-wiecznymi ikonami. Dzwonnica dostawiona do korpusu głównego w XVIII w. Na cmentarzu drewniany krzyż z datą z okresu powstania styczniowego oraz stare kamienne nagrobki. Sobiatyno – wieś istniejąca w XV w, wymieniana w 1566 r. jako folwark włości milejczyckiej, starostwa brzeskiego. We wsi warto zobaczyć stare zabudowania – domy kryte strzechą oraz liczne bocianie gniazda.