Drewniana kaplica pw. Nawiedzenia NMP w Pokaniewo-Kolonii

Świątynie

Informacje

  • Adres: Pokaniewo Kolonia, 17-332 Milejczyce, Pokaniewo Kolonia
Zbudowana w latach 1984-1985, staraniem ks. Antoniego Zajączkowskiego, ówczesnego proboszcza, wg projektu inż. Stanisława Szymańskiego z Gdańska. Poświęcenia w 1986 r. dokonał ks. bp Władysław Jędruszuk, administrator apostolski diecezji pińskiej.