Gospodarstwo Rybackie w Pokaniewo-Kolonii

Sport i rekreacja

Informacje

  • Adres: Pokaniewo-Kolonia, 17-332 Milejczyce, Pokaniewo Kolonia
W Pokaniewie Kolonii znajduje się kilkanaście stawów rybnych z miniścieżką edukacyjną. Stawy mają swą tradycję niemal 500 letnią bo pierwotnie należały one do dóbr królewskich.