Planer

Cmentarz radziecki w Milejczycach

Milejczyce , Przy trasie nr 693 w kierunku na Kleszczele
Cmentarz został urządzony w 1949 r. na miejscu, gdzie 20 lipca 1944 r. rozegrało się starcie radziecko-niemieckie. Pochowano na nim żołnierzy radzieckich poległych w latach 1941-1944 w walkach w rejonie Czeremchy, Drohiczyna, Siemiatycz, Milejczyc i Mielnika - łącznie 1614 osób. Część poległych była pierwotnie pochowana w okolicach wymienionych miejscowości. W centralnej części cmentarza znajduje się pomnik w formie betonowego podwyższenia z rzeźbą dwóch dłoni wydostających się spod ziemi. Rzeźba autorstwa Jerzego Grygorczuka z Białegostoku. Poniżej umieszczono napis "Bohaterskim żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w walce z hitleryzmem w latach 1941-1944. Cześć ich pamięci". Na prawo od rzeźby znajduje się metalowy krzyż prawosławny. Na zbiorowych grobach umieszczone zostały granitowe tablice, na których wskazano nazwiska zidentyfikowanych żołnierzy oraz podano liczbę osób niezidentyfikowanych.