Starodrzew sosnowy

Przyroda

Informacje

  • Adres: Okolice Milejczyc i ul. Szkolna, 17-332 Milejczyce, Milejczyce
  • E-mail: gok@milejczyce.pl
  • Telefon: +48856579008
Milejczyckie sosny są przykładem roślinności endemicznej. Spotkać je można przy ul. Szkolnej (obok szkoły), przy urzędzie gminy na ul. Magazynowej, w okolicach starego cmentarza i na samym cmentarzu.