Planer

Cmentarz wielowyznaniowy w Milejczycach

Milejczyce , 17-332 Milejczyce
Zabytkowa nekropolia przeznaczona do pochówków osób wyznania prawosławnego oraz katolickiego. Cmentarz jest nadal czynny. Obok nagrobków nowoczesnych (II poł. XX w.) zachowały się na nim groby z wieku XIX oraz z I poł. XX stulecia.