Planer

Zespół dworsko-ogrodowy w Klukowiczach

Klukowicze , Klukowicze, 17-330 Nurzec-Stacja
Zabytkowy zespół dworski i folwarczny składa się z następujących obiektów: dwór – drewniany, z 1914 r., spichlerz – z 1908 r., maślarnia - obecnie obora, z1903 r., obora – z pocz. XX w., brojlernia - obecnie obora, z 1908 r., park ze stawami – XVIII w., 2 poł. XIX w., 1925r.