Planer

Cerkiew pw. św. Dymitra Sołuńskiego w Żerczycach

Żerczyce , Żerczyce 27, 17-330 Nurzec-Stacja
tel.: +48856575011
Cerkiew trójdzielna, wybudowana w latach 1867-1872. Mocno zniszczona podczas II wojny światowej. Została odbudowana i wyświęcona w 1951 r.