Planer

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach

Siemiatycze , ul. Górna 23A 17-300 Siemiatycze
mbpsiemiatycze@wp.pl
tel.: +48856552318
Biblioteka miejska dysponuje urozmaiconym księgozbiorem literatury pięknej, popularnonaukowej oraz czasopism regionalnych, tygodników lokalnych i dzienników o zasięgu ogólnopolskim. Oddział dla dzieci prowadzi również prace kulturalno-oświatowe mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej, np. pogadanki, konkursy, lekcje biblioteczne głośnego czytania, quizy, wystawy. W czytelni i oddziale dla dzieci znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.