Planer

Biblioteka Publiczna Gminy Perlejewo

Perlejewo , Perlejewo 44, 17-322 Perlejewo
biblioteka-perlejewo@wp.pl
tel.: +48856578608

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 11 tys. woluminów. Czytelnia oferuje bogaty księgozbiór informacyjny, udostępniany na miejscu. Biblioteka posiada również duży wybór prasy bieżącej z możliwością wypożyczania do domu. Z zasobów czytelni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, nawet niebędący zarejestrowanymi użytkownikami. Biblioteka daje możliwość bezpłatnego korzystania z internetu, prowadzi prace kulturalno-oświatowe, mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, wystawy).