Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku

Świątynie

Informacje

  • Adres: ul. Bielska 1, 17-315 Grodzisk, 17-315 Grodzisk
  • Telefon: +48856568012
W latach 1987-1990 zbudowano nowy murowany kościół (obok starego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP), staraniem ks. prał. Henryka Nowaka (ówczesnego proboszcza). Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał w 1989 r. ks. bp Władysław Jędruszuk (administrator apostolski diecezji pińskiej). Nowy kościół konsekrował w 1990 r. wspomniany ks. bp Władysław Jędruszuk.