Pomnik poświęcony żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Pomniki

Informacje

  • Adres: ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze
Pomnik odsłonięto w 2015 r. jako hołd żołnierzom z terenu powiatu siemiatyckiego. Na pamiątkowej kamiennej tablicy po obu stronach obeliska widnieje 100 nazwisk osób walczących podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Pomnik został ufundowany przez mieszkańców powiatu w 70. rocznicę zakończenia tej wojny.