Miejsca

rozwiń zwiń Kryteria wyszukiwania

Klasztor na Św. Górze Grabarce

Grabarka zasłynęła z cudu w 1710 r. podczas epidemii cholery, w wyniku którego utworzono kaplicę. Pierwsza (udokumentowana) cerkiew powstała w tym miejscu w latach 1884-95. Służyła przez wiele lat...

Planer

Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej

Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej – obszerne pomieszczenia, w których znajdują się muzealne zbiory związane z kajakarstwem, oraz oczywiście stare i nowoczesne kajaki, jak również wiele...

Planer

Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Koterce

Cerkiew położona jest w leśnym uroczysku Koterka. Historia powstania cerkwi jest fascynującym świadectwem objawienia się Matki Boskiej jak i głębokiej wiary miejscowej ludności. Cerkiew wybudowano w...

Planer

Dawny zespół klasztorny misjonarzy w Siemiatyczach

Klasztor oo. Misjonarzy sprowadzonych do Siemiatycz w 1719 r., został zbudowany w I poł. XVIII w. Zakonnicy zbudowali murowany dom, w którym umieścili szkołę, szpital i klasztor, przebudowali fasadę...

Planer

Góra Zamkowa w Drohiczynie

Przed wiekami Góra Zamkowa była elementem siły dawnych włodarzy tego grodu, którymi na przemian byli książęta ruscy, litewscy i mazowieccy. Na wałach drohiczyńskiej twierdzy rozpoczynały się wzloty i...

Planer

Most kolejowy w Olendrach

Most kolejowy na rzece Bug w Olendrach został zbudowany na początku XX w. Projektantem i głównym budowniczym był carski inżynier Fronołow. Od jego nazwiska wzięła swą nazwę ta przeprawa, jak...

Planer

Muzeum Parku Historyczno-Kulturowego „Bug pogranicze kultur i religii” w Drohiczynie

Muzeum gromadzi eksponaty prezentujące wielowiekową historię grodu nad Bugiem z dziedziny archeologii, etnografii, malarstwa i rzeźby. Wczesnośredniowieczne znaleziska pochodzące z wykopalisk...

Planer

Odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku

Jedyna tego typu kopalnia czynna w Polsce. Początki eksploatacji kredy w Mielniku datuje się na wiek XVI. Wydobywano ją początkowo do celów budowlanych metodą tzw. "biedaszybów". Aż do roku 1952 było...

Planer

Podlaski Ogród Ziołowy - Ogród Botaniczny

Podlaski Ogród Ziołowy jest integralną częścią Gospodarstwa Agroturystycznego Ziołowy Zakątek mieszczącego się w Korycinach. Na 5 ha została zgromadzona kolekcja ponad 1000 gatunków...

Planer

Rezerwat "Uszeście"

Rezerwat florystyczny utworzony w 1985 r., którego celem jest ochrona stanowisk wielu rzadkich roślin ciepłolubnych, muraw i zarośli kseromorficznych. Jego powierzchnia to 12,06 ha. Obejmuje dwa...

Planer