Miejsca

rozwiń zwiń Kryteria wyszukiwania

Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Mielniku

Usytuowana na naturalnym wzniesieniu, zbudowana w roku 1823. Cerkiew orientowana w stylu historyzującym bizantyjskim, na planie prostokąta, murowana z kamienia polnego, cegły i otynkowana. Wnętrze...

Planer

Klasztor na Św. Górze Grabarce

Grabarka zasłynęła z cudu w 1710 r. podczas epidemii cholery, w wyniku którego utworzono kaplicę. Pierwsza (udokumentowana) cerkiew powstała w tym miejscu w latach 1884-95. Służyła przez wiele lat...

Planer

Cerkiew cmentarna pw. Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Czarnej Wielkiej

Cerkiew powstała w latach 1867-1869 z inicjatywy Franciszka Kudry. Cerkiew wykonana z drewna o konstrukcji zrębowej, oszalowana. W środku bogate wyposażenie liturgiczne z połowy XIX w.

Planer

Cerkiew cmentarna pw. Nie ręką ludzką uczynionego obrazu Zbawiciela w Rogawce

Cerkiew wzniesiona w 1858 r., przez mieszkańca wsi Szymona Szuma, na miejscu istniejącej od 1646 r. cerkwi pod wezwaniem św. Dymitra. Budynek drewniany, szalowany, w konstrukcji wieńcowej, na...

Planer

Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Koterce

Cerkiew położona jest w leśnym uroczysku Koterka. Historia powstania cerkwi jest fascynującym świadectwem objawienia się Matki Boskiej jak i głębokiej wiary miejscowej ludności. Cerkiew wybudowano w...

Planer

Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Rogaczach

Cerkiew przeniesiono z Dubin koło Hajnówki w 1872 r., na miejsce poprzedniej cerkwi, która spłonęła. Poświęcona w dniu święta Narodzenia NMP - 8 września 1873 r. Konstrukcja zrębowa, szalowana, na...

Planer

Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej

Wzniesiona w latach 1900-1901. Cerkiew w stylu rosyjsko-bizantyjskim, wg projektu zachowanego do dziś na plebanii. Dachy kryte blachą (nad głównym korpusem cerkwi dach jest zwieńczony pięcioma...

Planer

Cerkiew pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

Świątynia klasycystyczna z XIX w., osadzona na cokole na kamiennych fundamentach, Wystrój wewnętrzny stanowią m.in.. ikona Mikołaja Cudotwórcy i ściany pokryte freskami nawiązującymi do malarstwa...

Planer

Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Narojkach

Kompleks składa się z: cerkwi z kamienia – orientowanej, trójdzielnej oraz z murowanej dzwonnicy. Wybudowany w latach 1865-1866, usytuowany obok starej, drewnianej cerkwi. Teren ogrodzony murem z...

Planer

Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Telatyczach

Cerkiew orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, szalowana, wybudowana w latach 1902-04. Wewnątrz eklektyczny ikonostas z pocz. XX w. z ikonami o charakterze barokowym.

Planer