Rezerwat "Uszeście"

Przyroda

Informacje

  • Adres: Mielnik
Rezerwat florystyczny utworzony w 1985 r., którego celem jest ochrona stanowisk wielu rzadkich roślin ciepłolubnych, muraw i zarośli kseromorficznych. Jego powierzchnia to 12,06 ha. Obejmuje dwa pagórki morenowe o stromych zboczach, tzw. "Duże Uszeście" (204 m n.p.m.) i "Małe Uszeście" (174 m n.p.m.) znajdujące się na północnym obrzeżu miejscowości. Są to najwyższe wzniesienia na Wysoczyźnie Drohickiej.

Powiązane trasy

106 km
Ścieżki rowerowe "Bug Rajem dla Turysty"
Ścieżki rowerowe "Bug Rajem dla Turysty"
78.0 km
Szlak Kupiecki
Szlak Kupiecki