Other

A lookout tower in Mielnik
A lookout tower in Mielnik
Mielnik
A wooden bridge over the Nurzec River
A wooden bridge over the Nurzec River
Wałki
Głos Siemiatycz – Newspaper of Informative Agency “Głos”
Głos Siemiatycz – Newspaper of Informative Agency “Głos”
Siemiatycze
Park in Grodzisk
Park in Grodzisk
Grodzisk
Park in Siemiatycze
Park in Siemiatycze
Siemiatycze
Prowała Mountain (Bazylko’s Mountain)
Prowała Mountain (Bazylko’s Mountain)
Moszczona Królewska
Prowała Spring
Prowała Spring
Moszczona Królewska
Railway bridge in Olendry
Railway bridge in Olendry
Olendry
Souvenirs not only from Podlasie – shop
Souvenirs not only from Podlasie – shop
Siemiatycze
The castle of the crown of Podlasie
The castle of the crown of Podlasie
Siemiatycze