Zabytki

Cerkiew pw. św. Barbary w Milejczycach
Cerkiew pw. św. Barbary w Milejczycach
Milejczyce
Cerkiew pw. św. Dymitra Sołuńskiego w Żerczycach
Cerkiew pw. św. Dymitra Sołuńskiego w Żerczycach
Żerczyce
Cerkiew pw. św. Michała w Żurobicach
Cerkiew pw. św. Michała w Żurobicach
Żurobice
Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie
Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie
Drohiczyn
Cerkiew pw. św. Mikołaja w Grodzisku
Cerkiew pw. św. Mikołaja w Grodzisku
Grodzisk
Cmentarz rzymskokatolicki i cmentarz prawosławny w Siemiatyczach
Cmentarz rzymskokatolicki i cmentarz prawosławny w Siemiatyczach
Siemiatycze
Cmentarz wielowyznaniowy w Milejczycach
Cmentarz wielowyznaniowy w Milejczycach
Milejczyce
Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej
Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej
Siemiatycze
Cmentarz żydowski w Drohiczynie
Cmentarz żydowski w Drohiczynie
Drohiczyn
Cmentarz żydowski w Milejczycach
Cmentarz żydowski w Milejczycach
Milejczyce
Cmentarz żydowski w Siemiatyczach
Cmentarz żydowski w Siemiatyczach
Siemiatycze
Dawna oranżeria w Siemiatyczach
Dawna oranżeria w Siemiatyczach
Siemiatycze