Zabytki

Dawna plebania w Mielniku
Dawna plebania w Mielniku
Mielnik
Dawna synagoga żydowska w Siemiatyczach
Dawna synagoga żydowska w Siemiatyczach
Siemiatycze
Dawna szkoła podstawowa w Rogawce
Dawna szkoła podstawowa w Rogawce
Rogawka
Dawny dom talmudyczny Siemiatyckiej Gminy Żydowskiej w Siemiatyczach
Dawny dom talmudyczny Siemiatyckiej Gminy Żydowskiej w Siemiatyczach
Siemiatycze
Dawny zespół klasztorny misjonarzy w Siemiatyczach
Dawny zespół klasztorny misjonarzy w Siemiatyczach
Siemiatycze
Dom w Tokarach
Dom w Tokarach
Tokary
Dworek w Wałkach
Dworek w Wałkach
Wałki
Góra Zamkowa w Drohiczynie
Góra Zamkowa w Drohiczynie
Drohiczyn
Kaplica cmentarna ewangelicka w Siemiatyczach
Kaplica cmentarna ewangelicka w Siemiatyczach
Siemiatycze
Kaplica cmentarna pw.  Matki Boskiej Opiekuńczej w  Mielniku
Kaplica cmentarna pw. Matki Boskiej Opiekuńczej w Mielniku
Mielnik
Kaplica cmentarna pw. św. Anny w Siemiatyczach
Kaplica cmentarna pw. św. Anny w Siemiatyczach
Siemiatycze
Kaplica cmentarna św. Anny w Dziadkowicach
Kaplica cmentarna św. Anny w Dziadkowicach
Dziadkowice