Cmentarz rzymskokatolicki i cmentarz prawosławny w Siemiatyczach

Zabytki

Informacje

  • Adres: ul. Ciechanowiecka, 17-300Siemiatycze, Siemiatycze
Cmentarz w Siemiatyczach powstał w 1806 r. jako wielowyznaniowy. Byli na nim chowani katolicy, ewangelicy i unici. Podczas powstania w mieście a także bezpośrednio na cmentarzu odbyła się trzydniowa bitwa zakończona klęską wojsk powstańczych. Na cmentarzu znajduje się symboliczny grób powstańców z pamiątkowym pomnikiem. Obok pochowani są żołnierze, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Na nekropolii znajdziemy także wiele zabytkowych nagrobków oraz dwie kaplice.