Planer

Dawny dom talmudyczny Siemiatyckiej Gminy Żydowskiej w Siemiatyczach

Siemiatycze , ul. Pałacowa 10, 17-300 Siemiatycze
Budynek neobarokowy z elementami modernizmu. Zbudowany w 1893 r., pełnił funkcje domu modlitwy do 1941 r. Wzniesiony w sąsiedztwie synagogi był ściśle powiązany z kulturą i obyczajowością Siemiatyckiej Gminy Żydowskiej. Bryła budynku z zachowanym częściowo wystrojem zewnętrznym jest przykładem sakralnego budownictwa żydowskiego. Obecnie mieści się tu szkoła zawodowa.