Planer

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie

Drohiczyn , Pl. Kościuszki, 17-312 Drohiczyn
tel.: +48856557038
Świątynia reprezentuje styl klasycystyczny. Zbudowana w 1792 r. jako unicka dla klasztoru bazylianów. W 1826 r. przekazana unickiemu klerowi świeckiemu. W 1839 r. rosyjscy zaborcy zlikwidowali kościół unicki i świątynia została zamieniona na prawosławną - dobudowano kopuły, usunięto boczne ołtarze, organy i ambonę. Wewnątrz znajduje się ikonostas z końca XIX w., Drohiczyńska Ikona Matki Bożej z XVI w, ikony XVII-XVIII w., polichromia z lat 80-tych XX w. autorstwa Greka Sotyrysa Pantopulosa.