Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Głogi"

Przyroda

Informacje

  • Adres: Mielnik
Obejmuje obszar 59,61 ha. Jego celem ochrony jest zachowanie fragmentu krawędzi przełomowej doliny Bugu, charakteryzującej się bogatą rzeźbą terenu, rzadką roślinnością kserotermiczną i wysokimi walorami krajobrazowymi. Głogi to również ostoja wielu gatunków ptaków. Na terenie objętym ochroną znajdują się też ślady gospodarki ludzkiej w postaci jednej z pierwszych kopalni kredy w Mielniku oraz umocnienia obronne z okresu II wojny światowej. Ciekawostką jest, że w latach 1959-60, prowadzono na tym terenie badania i odkryto istnienie solanek termicznych

Powiązane trasy

60.1 km
Szlak Czeremcha – Siemiatycze
Szlak Czeremcha – Siemiatycze