Planer

Wzgórze zamkowe w Mielniku

Mielnik , ul. Brzeska, 17-307 Mielnik
Góra zamkowa z grodziskiem z XI-XII w. i dobrze widoczną fosą wznosi się 80 m nad poziom rzeki Bug. Na jego stokach, stromo opadających w kierunku doliny Bugu, zachowane zostały fragmenty murów z polnych kamieni. Jest to pamiątka po stojącym tam niegdyś zamku mielnickim. Gród wczesnośredniowieczny najprawdopodobniej zastąpiły w wieku XV drewniane zabudowania zamku górnego oraz drewniany zamek dolny z murowaną wieżą – zabudowania spalone w 1656 r. przez Szwedów, nie zostały odbudowane. Na szczycie wzgórza znajdują się pozostałości murowanej kapliczki, zbudowanej w 1865 r. dla uczczenia ocalenia cara Aleksandra II, rozebranej w 1927 r. Dziś jest to wspaniałe miejsce widokowe.